Adres:

ul. Gdańska 2 lok 128a, 01-633 Warszawa.

Adres korespondencyjny:

ul. Miła 17/36, 00-174 Warszawa

Telefon:

+48 604 133 928

Adres email:

figa@idealnagmina.org.pl

Fundacja Idealna Gmina