Fundacja Idealna Gmina (FIG) powstała w 1997r.

Nasze doświadczenie:

 • Utworzenie i prowadzenie Akademii Umiejętności Animatora,
 • Utworzenie I Wiejskiego Funduszu Wyrównywania Szans Edukacyjnych
 • uruchomienie I  Centrum Energii Odnawialnej (w gminie Miechów),
 • jesteśmy zaangażowani w budowanie lokalnych strategii, partnerstw, wspieramy tworzenie organizacji pozarządowych w gminach wiejskich (statut, zarządzanie, animowanie),
 • bierzemy udział w edukacji dzieci i młodzieży – przede wszystkim warsztaty psychologiczne, angażowanie w pracę na rzecz własnego środowiska;
 • praca z osobami wykluczonymi,
 • wsparcie ekonomii społecznej,
 • sprowadzimy szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania,
 • prowadzimy badania Lokalnych Grup Działania – zaangażowanie w prace animacyjne w terenie,
 • wspieramy uruchamianie działalności gospodarczej,
 • utworzyliśmy I Fundusz Inwestycyjny jako partnerstwo publiczno-prywatne

Fundacja ma główną siedzibę w Warszawie oraz 2 oddziały terenowe: w woj warmińsko-mazurskim oraz w województwie pomorskim.

Najwięcej czasu poświęcamy edukacji dzieci i młodzieży, tworzymy przestrzeń do działania dla ich rodziców, dziadków.

Specjalizujemy się w rozwoju obszarów wiejskich kompleksowo:(edukacja, przedsiębiorczość, budowanie organizacji, sprawy mieszkańców szczególnie kobiet, wspieramy plany rozwoju lokalnego, pomagamy tworzyć partnerstwa.

Współtworzyliśmy Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW), pracowaliśmy nad uruchomieniem w Polsce Programu Leader.

STATUT: zgodnie ze Statutem FIG wspiera m.in. działania służące aktywności gospodarczej i społecznej obszarów wiejskich, wymianę wiedzy i transferu technologii, działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Działalność Fundacji, w szczególności wymiana wiedzy, odnosi się do terenów wiejskich. FIG nie prowadzi działalności gospodarczej.

POBIERZ STATUT FUNDACJI W FORMACIE PDF

Bilanse:

POBIERZ BILANS ZA 2020 ROK