Sieci LGD. Regionalna i ponadregionalna współpraca LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Sieci LGD. Regionalna i ponadregionalna współpraca LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – … Continue reading Sieci LGD. Regionalna i ponadregionalna współpraca LGD na rzecz rozwoju obszarów wiejskich