Biblioteka rowerowa

Z pewnością nie jest Wam obca kwestia nierówności społecznych, która często jest wyraźnie widoczna w naszej okolicy. Dlatego też postanowiliśmy zastanowić się, jak możemy przyczynić się do ich niwelowania, wykorzystując koncepcję Inteligentnych Wsi (Smart Villages). Inspiracją dla naszej działalności okazała się mała gmina Herselt w Belgii, która wprowadziła innowacyjne rozwiązanie w ramach tego konceptu – Bibliotekę Rowerową.

Biblioteka Rowerowa to projekt, który kierowany jest przede wszystkim do dzieci w wieku 12 lat i młodszych. Idea tego przedsięwzięcia jest niezwykle prosta, a efekty znaczące. Polega na przekazywaniu rowerków, z których dzieci już wyrosły, do biblioteki rowerowej, gdzie inne dzieci mają możliwość ich wypożyczenia. To niesamowicie ekologiczne rozwiązanie, które nie tylko pozwala zmniejszyć ilość nieużywanych rowerków na strychach, ale także daje szansę dzieciom na zdobycie swojego własnego roweru bez konieczności zakupu nowego.

Biblioteka Rowerowa działa dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i jest czynna tylko przez 2 godziny w miesiącu. To właśnie w tym czasie rodzice z dziećmi mogą przyjść i wymienić rower na większy lub bardziej odpowiedni do wieku i wzrostu dziecka. Co najważniejsze, członkostwo w Bibliotece Rowerowej to koszt zaledwie 20 euro rocznie, co stawia ten projekt w zasięgu rodzin, które często zmagają się z trudnościami finansowymi.

Rozwiązanie jest inteligentne, ponieważ spełnia wiele uzupełniających się celów, przyczyniając się do poprawy jakości życia w prosty, łatwy do wdrożenia sposób:

  1. Gospodarka o obiegu zamkniętym: używane rowery zyskują drugie życie. Oszczędność surowców.
  2. Walka z ubóstwem: to ogromna oszczędność dla rodzin o niskich dochodach.
  3. Zdrowie: jazda na rowerze jest częścią zdrowego, aktywnego stylu życia.
  4. Zrównoważony rozwój: rower jest zrównoważoną formą mobilności. Zerowa emisja CO2. Więcej dzieci na rowerach może oznaczać mniej podróży samochodem.
  5. Mobilność: dzieci mogą podróżować szybciej.
  6. Włączenie społeczne: dzieci łatwiej uczestniczą w życiu społecznym i klubach (sport, muzyka, kluby młodzieżowe, imprezy)
  7. Edukacja: wczesne rozpoczęcie zdrowego i zrównoważonego stylu życia.

Realizacja projektu przyczyniła się do zdrowego i aktywnego stylu życia lokalnej społeczności oferując możliwość wypoczynku i alternatywy dla korzystania z samochodu. Co więcej projekt zaangażował wolontariuszy w działania własnej społeczności, w której mogą wykorzystywać swoje zainteresowania i talenty dla innych obywateli, zwłaszcza grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Na uwagę zasługuje również fakt, że realizacja projektu dostarczyła wiele inspiracji i wskazówek, w jaki sposób można rozwijać dalsze usługi prowadzone przez społeczność na obszarach wiejskich.

Ten innowacyjny projekt nie tylko pomaga w niwelowaniu pewnych aspektów nierówności społecznych, ale także przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego poprzez ponowne wykorzystanie rowerów. Dodatkowo promuje zdrowy styl życia i zwiększa dostępność dzieci do udziału w życiu społecznym oraz klubach młodzieżowych.

Wierzymy, że podobne innowacyjne podejścia mogą również znaleźć swoje miejsce u nas i pomóc w tworzeniu bardziej równego i zrównoważonego społeczeństwa. Dlatego zachęcamy Was do aktywnego udziału w naszych inicjatywach i wspólnego budowania lepszego jutra.

Działanie realizowane na podstawie programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – konkurs NOWEFIO 2021, ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – zadanie pn. “Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”.