Projekt „Przyroda łagodzi zmiany klimatu-program aktywnej edukacji o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka” finansowany ze Środków Narodowego Funduszu i Gospodarki Wodnej.

Wspólny projekt Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja i Fundacji Idealna Gmina

Przyroda łagodzi zmiany klimatu – program aktywnej edukacji
o wpływie zmian klimatu na bioróżnorodność i otoczenie człowieka

Projekt skierowany jest do uczniów klas III – VIII szkół podstawowych  oraz uczniów szkół średnich z regionu Legnicy, Lubina Jawora, Polkowic, Złotoryi, Wrocławia, Jeleniej Góry

Jego celem jest pokazanie jak przyroda reaguje na zmiany klimatu oraz zachęcenie do działań w najbliższym otoczeniu szkoły.

 W ramach projektu uczniowie:

– planują przy pomocy edukatorów małe projekty badawczo-wdrożeniowe, które mogą być dobrym przykładem łagodzenia zmian  klimatu np.: posadzenie drzew, krzewów rodzimych odpornych na susze, założenie rabaty ziołowej, założenie zielonej ściany, założenie ogrodu deszczowego,

– prowadzą obserwacje, badania zmian klimatu w terenie,

Ważnym elementem małego projektu będzie prowadzenie prostych badań lub obserwacji dokonywanych na terenie realizacji projektu np.: obserwacja owadów na utworzonym siedlisku, obserwacja zmian pogodowych, badanie stanu czystości powietrza w oparciu o skalę porostową. To tylko niektóre przykłady, liczymy na pomysłowość grup szkolnych.

– biorą udział w zajęciach terenowych prowadzonych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Chełmy oraz w Parku Krajobrazowym  Dolina Baryczy, miejscach o wysokich walorach przyrodniczych;

Zajęcia będą prowadzone jesienią 2021 roku oraz wiosną 2022r. W sumie odbędzie się 50 warsztatów wyjazdowych( z dofinansowaniem transportu) oraz 20 warsztatów w terenie, stacjonarnych na terenie zieleni wybranej placówki szkolnej.

– uczniowie podczas realizacji projektu otrzymują pomoc naszych edukatorów oraz materiały edukacyjne.

Zajęcia terenowe

Prowadzone są przez edukatorów  w Przemkowskim Parku Krajobrazowym, Parku Krajobrazowym Chełmy oraz w Parku Krajobrazowym  Dolina Baryczy, miejscach o wysokich walorach przyrodniczych

 Są to jednodniowe ( min.4 – 5 godzinne ) zajęcia w terenie poświęcone takim zagadnieniom jak wpływ zmian klimatu na środowisko wodne, środowisko leśne, siedliska i gatunki, które są wskaźnikami zmian klimatu. Odbywają się na obszarach chronionych i dzieci prowadzą obserwacje zmian klimatu w zakresie pogodowych skutków zmian klimatu oraz wpływu zmian klimatu na drzewa, owady, środowisko wodne, organizmy inwazyjne, porosty .Jest to edukacja poprzez zabawę, doświadczenie, z użyciem kart badań, kart rezultatu, plansz edukacyjnych, przyrządów do badania wody, lornetek.

Zajęcia będą prowadzone jesienią 2021 roku oraz wiosną 2022r. W sumie odbędzie się 50 warsztatów wyjazdowych oraz 20 warsztatów w terenie, stacjonarnych na terenie zieleni wybranej placówki szkolnej.