SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA?

„SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA?” Celem głównym operacji jest: Wyższa skuteczność oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich Lokalnych Grup Działania poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych sieci LGD.

Czytaj dalej SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA?

NAUKA W SŁUŻBIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Najważniejszą kwestią było pokazanie zainteresowanym, że możliwa jest współpraca pomiędzy sferą B+R a gospodarką oraz podkreślenie konieczności wdrażania badań. Ani przedsiębiorcy ani nauka nie wykorzystują w pełni swoich osiągnięć w celu szybszego, nowoczesnego rozwoju gospodarki narodowej.

Czytaj dalej NAUKA W SŁUŻBIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK!

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału rozwojowego prawie 400 dzieci z terenu gminy Drobin poprzez ich uczestnictwo w edukacji przedszkolnej wspierającej indywidualny, wszechstronny rozwój i przygotowanie do nauki w szkole.

Czytaj dalej PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK!

ŚLADAMI PITAGORASA

Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej w siedmiu szkołach w Gminie Drobin oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów.

Czytaj dalej ŚLADAMI PITAGORASA

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania