Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej 2021-2022

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności mieszkańców gminy Zielonki poprzez zaangażowanie mieszkańców i NGOs w działania na rzecz budowy inteligentnych rozwiązań w ramach zdobywania wiedzy, działań strategicznych i wdrażania 4 koncepcji rozwoju Smart Villages (SV) na terenie gminy w okresie realizacji projektu

Czytaj dalej Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej 2021-2022

Sieci LGD – obowiązek czy szansa? 2020-2021

„SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA?” Celem głównym operacji jest: Wyższa skuteczność oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich Lokalnych Grup Działania poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych sieci LGD.

Czytaj dalej Sieci LGD – obowiązek czy szansa? 2020-2021

NAUKA W SŁUŻBIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Najważniejszą kwestią było pokazanie zainteresowanym, że możliwa jest współpraca pomiędzy sferą B+R a gospodarką oraz podkreślenie konieczności wdrażania badań. Ani przedsiębiorcy ani nauka nie wykorzystują w pełni swoich osiągnięć w celu szybszego, nowoczesnego rozwoju gospodarki narodowej.

Czytaj dalej NAUKA W SŁUŻBIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania