„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Krótka informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 kwietnia 2021:

II etap prac:

Uwarunkowania tworzenia i rozwoju sieci LGD oraz ich aktywności w ramach tych sieci – ciąg dalszy badań.

– prowadzimy zogniskowane wywiady  grupowe (FGI)

– przygotowujemy raport cząstkowy z badań focusowych

– na koniec II etapu opracujemy raport końcowy z całego procesu badawczego.

W III etapie projektu przygotujemy publikację, która będzie dostępna w tradycyjnej formie książkowej oraz jako e-book.


Termin zakończenia projektu 30 października 2021 r.

ZOSTAŃ PARTNEREM

www.ksow.pl