Poznaj ideę SMART VILLAGE, spotkaj swoich sąsiadów

Poznasz innych mieszkańców lokalnych społeczności, którz jak Ty chcą wdrażać w okolicy nowe ciekawe inicjatywy. Przejdziesz trening twórczego myślenia i stosowania technik kreatywnych. Weźmiesz udział w tworzeniu ciekawych pomysłów, które mogą sprawić, ze Twoja wieś będzie jeszcze lepszym miejscem do życia dla Ciebie i Twoich bliskich.

Czytaj dalej Poznaj ideę SMART VILLAGE, spotkaj swoich sąsiadów

Aktywni Obywatele. Zapraszamy na spotkania informacyjne (konkurs na projekty interwencyjne)

10 (piątek) i 11 września (sobota) w godzinach 10:00-13:30 zapraszamy na spotkania informacyjne online (na platformie Zoom), dotyczące konkursu na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Spotkanie 11 września będzie tłumaczone na polski język migowy. Podczas spotkań omówimy najważniejsze założenia i wytyczne dotyczące pierwszej tury naboru ciągłego na projekty interwencyjne, która potrwa od 7 września do 30 grudnia br. W tym czasie będzie można złożyć wnioski w pięciu kolejnych terminach. Pełna dokumentacja konkursowa pojawi się na stronie Programu 7 września br. (po godzinie 12:00) w zakładce „Granty”. Spotkania informacyjne będą miały charakter interaktywny, dzięki czemu wszystkie osoby uczestniczące będą mogły zadać pytania, uzyskać przydatne informacje czy wyjaśnić wątpliwości. W trakcie spotkań: opowiemy, na jakie działania będzie można pozyskać środki w ramach tego konkursu, tj. co rozumiemy przez projekty interwencyjne;przeanalizujemy…

Czytaj dalej Aktywni Obywatele. Zapraszamy na spotkania informacyjne (konkurs na projekty interwencyjne)

SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Raport końcowy z realizacji badania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi CEL BADANIA: Cele głównym badania, była ocena skuteczności oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich Lokalnych Grup Działania poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych i krajowej sieci LGD. Cel został osiągnięty. WSTĘP Prezentowane opracowanie, stanowi raport końcowy z realizacji badania i jest podsumowaniem wyników badań społecznych z zastosowaniem metody ilościoweji jakościowej. Zostało ono przygotowane w ramach operacji polegającej na kompleksowej realizacji projektu pt. „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?” Operacja jest realizowana w wyniku wybrania przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, wniosku nr…

Czytaj dalej SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Raport końcowy z realizacji badania

SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 kwietnia 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krótka informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 kwietnia 2021: II etap prac: Uwarunkowania tworzenia i rozwoju sieci LGD oraz ich aktywności w ramach tych sieci - ciąg dalszy badań. - prowadzimy zogniskowane wywiady  grupowe (FGI) - przygotowujemy raport cząstkowy z badań focusowych - na koniec II etapu opracujemy raport końcowy z całego procesu badawczego. W III etapie projektu przygotujemy publikację, która będzie dostępna w tradycyjnej formie książkowej oraz jako e-book. Termin zakończenia projektu 30 października 2021 r. ZOSTAŃ PARTNEREM www.ksow.pl

Czytaj dalej SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 kwietnia 2021

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania