Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski

W ostatnich miesiącach w różnych formach przekazu usłyszeć można o tzw. „smart villages”, ewentualnie o „smart wsiach” czy „wsiach inteligentnych”. Przeważnie towarzyszy temu pojęciu pytanie o to, co w ogóle kryje się za tym hasłem, jak taka wieś wygląda, jakie cechy powinna posiadać oraz co powinni robić mieszkańcy, by móc mówić o swojej miejscowości w kategorii smart. Co więcej, okazuje się, że instrument Smart Village będzie objęty wsparciem finansowym w projektowanej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027. Jednak wcale nie oznacza to, że wiemy o tej koncepcji już wszystko – tak naprawdę wciąż wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi. Do czasu. W 2020 r. pracownicy naukowi z Zakładu Ekonomii Wsi, funkcjonującego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk postanowili pojechać w teren i na podstawie wielu rozmów z mieszkańcami, liderami lokalnymi,…

Continue ReadingKoncepcja smart villages. Przykłady z Polski

Aktywni Obywatele. Zapraszamy na spotkania informacyjne (konkurs na projekty interwencyjne)

10 (piątek) i 11 września (sobota) w godzinach 10:00-13:30 zapraszamy na spotkania informacyjne online (na platformie Zoom), dotyczące konkursu na projekty interwencyjne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Spotkanie 11 września będzie tłumaczone na polski język migowy. Podczas spotkań omówimy najważniejsze założenia i wytyczne dotyczące pierwszej tury naboru ciągłego na projekty interwencyjne, która potrwa od 7 września do 30 grudnia br. W tym czasie będzie można złożyć wnioski w pięciu kolejnych terminach. Pełna dokumentacja konkursowa pojawi się na stronie Programu 7 września br. (po godzinie 12:00) w zakładce „Granty”. Spotkania informacyjne będą miały charakter interaktywny, dzięki czemu wszystkie osoby uczestniczące będą mogły zadać pytania, uzyskać przydatne informacje czy wyjaśnić wątpliwości. W trakcie spotkań: opowiemy, na jakie działania będzie można pozyskać środki w ramach tego konkursu, tj. co rozumiemy przez projekty interwencyjne;przeanalizujemy…

Continue ReadingAktywni Obywatele. Zapraszamy na spotkania informacyjne (konkurs na projekty interwencyjne)

SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Raport końcowy z realizacji badania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi CEL BADANIA: Cele głównym badania, była ocena skuteczności oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich Lokalnych Grup Działania poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych i krajowej sieci LGD. Cel został osiągnięty. WSTĘP Prezentowane opracowanie, stanowi raport końcowy z realizacji badania i jest podsumowaniem wyników badań społecznych z zastosowaniem metody ilościoweji jakościowej. Zostało ono przygotowane w ramach operacji polegającej na kompleksowej realizacji projektu pt. „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?” Operacja jest realizowana w wyniku wybrania przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, wniosku nr…

Continue ReadingSIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Raport końcowy z realizacji badania

End of content

No more pages to load