Opis projektu:

Celem projektu było założenie działalności gospodarczej według własnego pomysłu przez 36 osób zamieszkujących teren woj. mazowieckiego.

Projekt „Firma skuteczna – program wsparcia przedsiębiorczości na mazowieckim rynku pracy”, współfinansowany przez Unie Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, był realizowany w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Udział w projekcie wzięło 45 osób. Wszyscy uczestnicy otrzymali wsparcie szkoleniowo-doradcze, przez które należy rozumieć:
– szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i prawa pracy, księgowości, zarządzania przez cele,  psychologii biznesu, marketingu;
– doradztwo grupowe i indywidualne.

Grupa 36 osób, które w ramach projektu założyły działalność gospodarczą, uzyskały wsparcie inwestycyjne: jednorazową, bezzwrotną dotację w wysokości do 38 000,00 zł oraz wsparcie pomostowe od 6 do 12 miesięcy.