Opis projektu:

Projekt umożliwił trwałe wejście na rynek pracy, wykorzystując instrumenty przezwyciężające indywidualne bariery aktywności zawodowej poprzez udział w zajęciach z autoprezentacji – praca z kamerą, radzenie sobie ze stresem, umiejętności negocjacyjne i inne.

Co projekt oferował uczestnikom?:

 • warsztaty aktywizacji i integracji – zdobywanie kompetencji miękkich – praca w trzech grupach po 12 osób przez 5 dni (40 h),
 • szkolenia komputerowe grupowe i indywidualne – praca w grupach przez 5 dni (40 h),
 • współpracę z doradcą zawodowym, psychologiem średnio 5 h/uczestnika,
 • współpraca z prawnikiem średnio 2 h na uczestnika, „ kursy zawodowe – podniesienie, uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji,
 • płatne staże zawodowe przez 6 miesięcy.

Co zapewniliśmy Uczestnikom?

 • zwrot kosztów podróży na szkolenia,
 • ubezpieczenie na szkoleniach i stażu,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły posiłek, serwis kawowy podczas szkoleń,
 • zwrot kosztów za badanie lekarskie przed
 • przystąpieniem do stażu zawodowego.

W projekcie nastawieni byliśmy na:

 • kontakt z lokalnymi pracodawcami – spotkania branżowe, staże,
 • wypracowanie indywidualnych ścieżek wchodzenia na rynek pracy,
 • Nasz projekt powinien mieć pozytywny wpływ na rodziny osób uczestniczących w projekcie – poprawa sytuacji ekonomicznej rodzin.

Co zapewniliśmy uczestnikom projektu?

 • powrót na rynek pracy do stabilnej firmy,
 • pracę, która pozwoli na poprawę sytuacji materialnej rodziny z której pochodzi uczestnik projektu,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów, radzeniem sobie z niełatwa sytuacją na rynku pracy.

Czego oczekiwaliśmy od Uczestnika projektu?

 • udziału we wszystkich zaplanowanych zajęciach,
 • zaangażowania, odpowiedzialności,
 • dobrych relacji między Uczestnikami i zespołem Zarządzającym,
 • aktywności na zajęciach,
 • solidnego podejścia do pracy na stażu.