Opis projektu:

Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej w siedmiu szkołach w Gminie Drobin oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów.

W ramach projektu zostały zorganizowane dodatkowe zajęcia wyrównawcze, terapeutyczno-rozwojowe, zajęcia z zakresu języków obcych i nauk matematyczno-przyrodniczych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów zarówno techniczne jak i artystyczne czy humanistyczne. Przeprowadziliśmy również szkolenia z facylitacji ukierunkowane na zwiększenie efektywności pracy nauczycieli