PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK!

Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału rozwojowego prawie 400 dzieci z terenu gminy Drobin poprzez ich uczestnictwo w edukacji przedszkolnej wspierającej indywidualny, wszechstronny rozwój i przygotowanie do nauki w szkole.

Czytaj dalej PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK!

ŚLADAMI PITAGORASA

Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej w siedmiu szkołach w Gminie Drobin oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów.

Czytaj dalej ŚLADAMI PITAGORASA

FIRMA SKUTECZNA

Celem projektu było założenie działalności gospodarczej według własnego pomysłu przez 36 osób zamieszkujących teren woj. mazowieckiego.

Czytaj dalej FIRMA SKUTECZNA

NAUKA, STAŻ, PRACA

Projekt umożliwił trwałe wejście na rynek pracy, wykorzystując instrumenty przezwyciężające indywidualne bariery aktywności zawodowej poprzez udział w zajęciach z autoprezentacji – praca z kamerą, radzenie sobie ze stresem, umiejętności negocjacyjne i inne.

Czytaj dalej NAUKA, STAŻ, PRACA

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania