FIRMA SKUTECZNA

Celem projektu było założenie działalności gospodarczej według własnego pomysłu przez 36 osób zamieszkujących teren woj. mazowieckiego.

Czytaj dalej FIRMA SKUTECZNA

NAUKA, STAŻ, PRACA

Projekt umożliwił trwałe wejście na rynek pracy, wykorzystując instrumenty przezwyciężające indywidualne bariery aktywności zawodowej poprzez udział w zajęciach z autoprezentacji – praca z kamerą, radzenie sobie ze stresem, umiejętności negocjacyjne i inne.

Czytaj dalej NAUKA, STAŻ, PRACA

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania