Category: Projekty

 • PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK!

  PRZEDSZKOLE NA DOBRY POCZĄTEK!

  Celem głównym projektu było zwiększenie potencjału rozwojowego prawie 400 dzieci z terenu gminy Drobin poprzez ich uczestnictwo w edukacji przedszkolnej wspierającej indywidualny, wszechstronny rozwój i przygotowanie do nauki w szkole.

 • ŚLADAMI PITAGORASA

  ŚLADAMI PITAGORASA

  Celem projektu było podniesienie jakości oferty edukacyjnej w siedmiu szkołach w Gminie Drobin oraz zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów.

 • FIRMA SKUTECZNA

  FIRMA SKUTECZNA

  Celem projektu było założenie działalności gospodarczej według własnego pomysłu przez 36 osób zamieszkujących teren woj. mazowieckiego.

 • NAUKA, STAŻ, PRACA

  NAUKA, STAŻ, PRACA

  Projekt umożliwił trwałe wejście na rynek pracy, wykorzystując instrumenty przezwyciężające indywidualne bariery aktywności zawodowej poprzez udział w zajęciach z autoprezentacji – praca z kamerą, radzenie sobie ze stresem, umiejętności negocjacyjne i inne.