Category: SIECI LGD

  • SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Raport końcowy z realizacji badania

    SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Raport końcowy z realizacji badania

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi CEL BADANIA: Cele głównym badania, była ocena […]

  • SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 kwietnia 2021

    SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 kwietnia 2021

    „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krótka informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 […]