SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Raport końcowy z realizacji badania

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi CEL BADANIA: Cele głównym badania, była ocena skuteczności oddziaływania na rozwój obszarów wiejskich Lokalnych Grup Działania poprzez zwiększoną ich aktywność w ramach regionalnych i krajowej sieci LGD. Cel został osiągnięty. WSTĘP Prezentowane opracowanie, stanowi raport końcowy z realizacji badania i jest podsumowaniem wyników badań społecznych z zastosowaniem metody ilościoweji jakościowej. Zostało ono przygotowane w ramach operacji polegającej na kompleksowej realizacji projektu pt. „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?” Operacja jest realizowana w wyniku wybrania przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, wniosku nr…

Continue ReadingSIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Raport końcowy z realizacji badania

SIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 kwietnia 2021

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krótka informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 kwietnia 2021: II etap prac: Uwarunkowania tworzenia i rozwoju sieci LGD oraz ich aktywności w ramach tych sieci - ciąg dalszy badań. - prowadzimy zogniskowane wywiady  grupowe (FGI) - przygotowujemy raport cząstkowy z badań focusowych - na koniec II etapu opracujemy raport końcowy z całego procesu badawczego. W III etapie projektu przygotujemy publikację, która będzie dostępna w tradycyjnej formie książkowej oraz jako e-book. Termin zakończenia projektu 30 października 2021 r. ZOSTAŃ PARTNEREM www.ksow.pl

Continue ReadingSIECI LGD – OBOWIĄZEK CZY SZANSA: Informacja dotycząca działań od listopada 2020-30 kwietnia 2021

End of content

No more pages to load